Category Archives: Serveis

enginyeria i arquitectura tècnica

Enginyeria – Arquitectura

Projectes d’edificació; Projectes de legalització d’instal·lacions; Diagnòsi, estudi i tractament de patologies estructurals; Càlcul d’instal·lacions i d’estructures; Llicències d’activitats; Cèdules d’habitabilitat; Informes test edifici (ITE) Certificat d’eficiència energètica d’edifici acabat        

enginyeria i arquitectura tècnica

Enginyeria – Arquitectura

Projectes d’edificació; Projectes de legalització d’instal·lacions; Diagnòsi, estudi i tractament de patologies estructurals; Càlcul d’instal·lacions i d’estructures; Llicències d’activitats; Cèdules d’habitabilitat; Informes test edifici (ITE) Certificat d’eficiència energètica d’edifici acabat        

interiorisme

Interiorisme

Projectes d‘interiorisme adaptats a les necessitats del client, establiment públic o privat; Gestió i coordinació dels professionals necessaris per l’execució del projecte (claus en mà).  

interiorisme

Interiorisme

Projectes d‘interiorisme adaptats a les necessitats del client, establiment públic o privat; Gestió i coordinació dels professionals necessaris per l’execució del projecte (claus en mà).  

construccio project manager

Construcció – Project manager

El Project Management és un instrument pel qual el promotor atribueix a una persona física o jurídica la gestió  integral del  projecte, ajustat en termini i costos adecuat a  les seves necessitats. És  gestionat amb processos i eines especifiques de

construccio project manager

Construcció – Project manager

El Project Management és un instrument pel qual el promotor atribueix a una persona física o jurídica la gestió  integral del  projecte, ajustat en termini i costos adecuat a  les seves necessitats. És  gestionat amb processos i eines especifiques de

gestió patrimonial

Gestió Patrimonial

El Servei de Gestió Patrimonial té com a objectiu: gestionar el patrimoni immobiliari; assessorament de la seva adquisició, alienació, cessió i arrendament; facility management: conservació i aprofitament; la gestió i coordinació de les obres i instal·lacions; la gestió urbanística, tramitació de

gestió patrimonial

Gestió Patrimonial

El Servei de Gestió Patrimonial té com a objectiu: gestionar el patrimoni immobiliari; assessorament de la seva adquisició, alienació, cessió i arrendament; facility management: conservació i aprofitament; la gestió i coordinació de les obres i instal·lacions; la gestió urbanística, tramitació de